123.jpg

Za całość organizacji i pracy zakładu odpowiedzialny jest Dyrektor Zakładu mgr Sebastian Hałas. Statut prawny i organizacja jednostkiJednostka została utworzona w oparciu o Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2001 roku ( dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 2 z dnia 17 września 2001 roku)- placówka resocjalizacyjna (otwarta) o nazwie Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej dla chłopców w wieku 13-21 lat,- Jednostka nasza jest Państwową jednostką organizacyjną budżetową nie posiadającą osobowości prawnej,- Forma własności – jednostka organizacyjna Skarbu Państwa.Przedmiot działalnościGłównym zadaniem placówki jest resocjalizacja nieletnich, gdzie całodobową opiekę nad modzieżą w godzinach przedpołudniowych sprawują pracownicy szkoły i warsztatów, natomiast w godzinach popołudniowych i nocnych wychowawcy i strażnicy.                                                                                 Dokumenty związane z pobytem wychowanka  oraz z całością funkcjonowania Zakładu są dostępne w zakładce BIP usytuowanej na stronie głównej lub bezpośrednio w placówce.

porno porno porno porno porno porno film porno film