bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kierownictwo SPZOZ w Barcinie

Zarządzenie nr 145/2018 Burmistrza Barcina w sprawie: ogłoszenia wyniku konkursu


Barcin, dnia 2018-08-03


ROS.8023.6.2012.KAN


Informacja Komisji Konkursowej
na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Barcinie


Na ogłoszony przez Burmistrza Barcina konkurs, na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie wpłynęły dwie oferty.
Po przeprowadzeniu oceny formalnej zgłoszonych kandydatur komisja Konkursowa stwierdziła, że obie oferty spełniają wymogi formalne. W związku z tym do dalszego postępowania konkursowego Komisja zaprosiła dwie osoby, z którymi przeprowadzi indywidualne rozmowy w dniu 23 sierpnia 2018 roku.


Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Lidia Kowal


W związku z koniecznością przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Barcinie od dnia 01 lipca 2018r. do momentu powołania – obowiązki Dyrektora pełni Pan Krzysztof Sobczak.


Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie jest

mgr Alicja Wiczewska

powołana Zarządzeniem Burmistrza Barcina nr 79/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa - lek. med. Dariusz Drzewiecki

Główny Księgowy - Krzysztof Sobczak

Kierownik Pracowni Rehabilitacji - mgr Grzegorz TrawińskiOpublikował: Jacek Masłowski
Publikacja dnia: 30.08.2018
Podpisał: Kalina Kaśków
Dokument z dnia: 17.11.2013
Dokument oglądany razy: 2 843