bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia Publiczne

ROK 2015

SPZOZ-ZP-1/2015 - całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie w 1 półroczu 2016 rokuROK 2014

SPZOZ-ZP-1/2014 - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:
Rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu
komputerowego i oprogramowania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Barcinie w ramach projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzania lekami oraz elektronicznego obiegu dokumentacji
medycznej z SPZOZ w Barcinie


SPZOZ-ZP-2/2014 - całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - SPZOZ-ZP-2/2014ROK 2013

SPZOZ-ZP-1/2013 - całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz  pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego-konserwatora obiektu SPZOZ w Barcinie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego-konserwatora obiektu SPZOZ w Barcinie


SPZOZ-ZP-2/2013 - całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego-konserwatora obiektu SPZOZ w Barcinie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BarcinieOpublikował: Jacek Masłowski
Publikacja dnia: 09.02.2016
Podpisał: Kalina Kaśków
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 24 946