bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja publiczna nie publikowana w BIP

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji publicznej będącej w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie jest Dyrektor Zakładu - Alicja Wiczewska.

Dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu SPZOZ w Barcinie, a nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, w formie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r . o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Kalina Kaśków
Publikacja dnia: 29.07.2015
Podpisał: Kalina Kaśków
Dokument z dnia: 24.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 393