Aktualności

Aktualności:

Pokaż aktualności z roku:

Klub Aktywni Razem – Szubin 2020 - lipiec

04.08.2020

W lipcu 2020 uczestnicy Klubu „Aktywni Razem” wykorzystali czas letni do poznania ciekawych turystycznie miejsc. Warsztaty uprzyjemniły wakacyjne spotkania. Wszystkie zajęcia realizowane były w reżimie sanitarnym.

W jaki sposób można zrewitalizować budynki poprzemysłowe? Czy obiekty żnińskiej cukrowni ponownie tętnią życiem? Jak połączyć stare z nowym? Odpowiedzi na te pytania odnajdywano podczas warsztatów integracyjnych w pobliskim Żninie, na terenie Cukrowni – Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego. Obiekty fabryki zaadaptowane na nowoczesny kompleks zaciekawiły swoim designem. Uczestnicy dopytywali o charakter pomieszczeń, zastosowane rozwiązania technologiczne lub zasady stosowania poprzemysłowych elementów w wyposażeniu hotelu, restauracji i kręgielni. Niezwykle mile i atrakcyjnie spędzono czas wolny.

Czytaj dalej (kliknij w znaczniki poniżej)

Klub „Aktywni Razem” rozszerza działalność

24.07.2020

Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski w imieniu Gminy Szubin podpisał z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu „Aktywni Razem -> Rynarzewo + Zamość”. Umowę kontrasygnował skarbnik gminy Szubin Wioletta Martek. W uroczystości uczestniczyła dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie Renata Michalak.

Plan zakłada utworzenie w północnej części gminy Szubin dwóch nowych klubów „Aktywni Razem”. Pomysł oparty jest na modelu usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 i 2020 roku w Szubinie.

Projekt pn. „Aktywni Razem -> Rynarzewo + Zamość” otrzymał dofinansowanie w wysokości 361 119,27 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina Szubin gwarantuje współfinansowanie w wysokości 63 726,93 zł. Realizatorem działań będzie pomysłodawca utworzenia szubińskiego Klubu „Aktywni Razem” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie.

Czytaj dalej (kliknij znacznik poniżej)

PROJEKT„GRUNT TO RODZINA”

13.07.2020

userfiles/file/kartaprojektu.doc

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Szubin!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie informuje, że przedłużona została rekrutacja do projektu „Grunt to rodzina”.
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do MGOPS w Szubinie) wypełnionej karty rekrutacyjnej do dnia 17 lipca 2020r. do godz. 15:00.
Karty rekrutacyjne dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania ww. dokumentów: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie, ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin, pokój nr 25 (biuro projektu) w godz. 8:00 – 15:00.
Informujemy, że budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (dysponuje windą zewnętrzną).

Klub Aktywni Razem – Szubin 2020 - czerwiec

01.07.2020

W czerwcu 2020 Klub „Aktywni Razem” wznowił działalność stacjonarną. Nowe zasady funkcjonowania, przestrzeganie dystansu społecznego i reżim sanitarny nie pomniejszyły radości ze spotkań organizowanych po przerwie wynikłej z rozprzestrzeniania koronowirusa.

.

"Ja i moja rodzina"

25.06.2020

19 czerwca 2020 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji cyklu warsztatów „Ja i moja rodzina”.

Podczas trzynastu trzygodzinnych spotkań podejmowano różnorodną tematykę, m.in. wzmacnianie własnej wartości, wzrost samooceny, poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie, konstruktywne spędzanie czasu z dziećmi oraz współmałżonkiem. Udział w warsztatach umożliwił podwyższenie kompetencji rodzicielskich, odnalezienie indywidualnego potencjału oraz nawiązanie nowych znajomości. Spotkania poprowadziła pedagog-socjoterapeuta Pani Maria Jankowska-Polus.

Aprobatę udziału w zajęciach wyraziło 14 rodziców objętych pomocą i wsparciem asystenta rodziny. Wszyscy ukończyli cykl „Ja i moja rodzina”.

Sporządziła: Marlena Nowaczewska

.

Pomagamy

19.06.2020

 

GRUNT TO RODZINA - REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU

09.06.2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie: „Grunt to rodzina”.

Cel projektu:
Włączenie do życia społecznego 25 osób, z rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, z terenu gminy Szubin.

Planowane działania:
• warsztaty podnoszące kompetencje psychospołeczne
• „Szkoła Rodzica” (warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie)
• warsztaty kulinarne
• socjoterapia
• terapia zajęciowa: arteterapia
• zajęcia taneczne: zumba
• wyjazd do Parku Trampolin w Bydgoszczy i do „Jura Parku” w Solcu Kujawskim
• wyjazdy na basen
• Piknik Rodzinny w Zielonowie

Chcesz zwiększyć swoją wiarę w siebie, nabyć nowe umiejętności i lepiej radzić sobie z wychowaniem dzieci? Zapraszamy do udziału w projekcie! Pomóż stworzyć swojej rodzinie lepszą przyszłość.

UWAGA

25.05.2020

 Uwaga
Szanowni Mieszkańcy

MGOPS w Szubinie wznawia z dniem 25.05.2020r.
bezpośrednie przyjmowanie interesantów w siedzibie placówki.

Prosimy jednak, aby osobiste stawiennictwo interesantów ograniczało się
do spraw wyjątkowych i pilnych
po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym
pod nr tel. 52 391 03 70 lub 503 440 140
godz. od 7:30 do 15:30.

Nadal oczekujemy, że sprawy związane ze świadczeniami pomocy społecznej będą załatwiane w formie elektronicznej lub poprzez rozmowy telefoniczne
sekretariat@mgopsszubin.pl
renata.michalak@mgopsszubin.pl
telefon 503 440 140

Dyrektor MGOPS w Szubinie
Renata Michalak


Przyjmowanie interesantów odbywać sie będzie w części A bydynku, po przeprowadzeniu niezbędnych działań wynikających z reżimu sanitarnego: dezynfekcja rąk i obowiązkowe posiadanie maseczki ochronnej.

.

Materiał nadesłany

12.05.2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Czytaj więcej (kliknij w znaczniki poniżej)

Komunikat

11.05.2020

Poniżej zamieszczamy polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przedłużające do 24 maja 2020 roku zawieszenie działalności w:
- placówkach dziennego wsparcia,
- centrach integracji społecznej,
- klubach integracji społecznej,
- dziennych domach i klubach seniora, w tym placówkach działających w ramach programu Senior+,
- środowiskowych domach samopomocy,
- warsztatach terapii zajęciowej
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


30 lat M-GOPS w Szubinie

06.05.2020

17 kwietnia 1990 roku decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Szubin utworzono Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie.
Z tej okazji dziękuję wszystkim Pracownikom za zaangażowanie w rozwój naszej jednostki, za codzienną trudną pracę na rzecz mieszkańców gminy oraz za wyrozumiałość i empatię. Życzę jak najwięcej powodów do satysfakcji z wykonywanej pracy!

Renata Michalak
Dyrektor M-GOPS

Kilka słów jak to się zaczęło…
Czytaj więcej (kliknij w znaczniki poniżej)

UWAGA

30.04.2020

Szanowni Mieszkańcy

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID-19 informujemy,
że w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa
bezpośrednie przyjmowanie interesantów w M-GOPS w Szubinie
zostaje ograniczone do odwołania.

Osobiste stawiennictwo interesantów 

ogranicza się do spraw wyjątkowych i pilnych

po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym     

pod nr tel. 52 3910370 lub 503 440 140 w godz. od 7:30 do 15:30.


Wszystkie sprawy związane ze świadczeniami pomocy społecznej będą załatwiane w formie elektronicznej oraz poprzez rozmowy telefoniczne.

sekretariat@mgopsszubin.pl
renata.michalak@mgopsszubin.pl
telefon 503 440 140

`
Dyrektor MGOPS w Szubinie
Renata Michalak

Zaproszenie do składania ofert

30.04.2020

Szubin, 30.04.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie zaprasza DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

I. Rodzaj usługi: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w specjalizacjach:
- logopeda,
- neurologopeda,
- psycholog,
- fizjoterapeuta (posiadający uprawnienia do rehabilitacji metodą NDT-Bobath)
- fizjoterapeuta (posiadający uprawnienia do rehabilitacji metodą Vojty)

II. Wymagane kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania odpowiednio zawodu: logopedy, neurologopedy, psychologa, fizjoterapeuty (rehabilitacja metodą NDT-Bobath i/lub rehabilitacja metodą Vojty)
2. legitymowanie się co najmniej półrocznym stażem pracy w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji lub innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3. w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy (w wymienionych wyżej jednostkach) i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje,
4. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
• umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
• kształtowanie nawyków celowej aktywności,
• prowadzenie treningu zachowań społecznych.
Wymagania zawarte w punkcie 4 dotyczą wyłącznie psychologa.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Dyspozycyjność do pracy w miejscu zamieszkania klienta.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Dokumenty należy przesyłać do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: beata.koscianek@mgopsszubin.pl

W przypadku potrzeb tut. Ośrodek będzie kontaktował się z osobami zainteresowanymi współpracą.

Dyrektor M-GOPS w Szubinie
Renata Michalak

Osoba do kontaktu:
Beata Kościanek
beata.koscianek@mgopsszubin.pl
tel. 797-719-623 lub (0 52) 391 03 70 (wew.38)

Telefon Serdeczności

17.04.2020

Z myślą o samotnych seniorach i osobach objętych kwarantanną Gmina Szubin - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie uruchamia Telefon Serdeczności. Mieszkańcy gminy, którym doskwiera izolacja i chcieliby z kimś porozmawiać, mogą zadzwonić na specjalnie przygotowaną linię.

Pod numerem 797 719 623 czeka rozmówca gotowy do pomocy.

Telefon Serdeczności przeciwdziała samotności wśród osób starszych w okresie pandemii. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00.

Z potrzebującymi wsparcia rozmawia pracownik M-GOPS - psycholog, który na co dzień współpracuje z seniorami, zna ich problemy i jest gotowy do przekazania słów otuchy oraz przydatnych informacji przez telefon.

Jeśli rozmówca potrzebuje pracy socjalnej, psycholog przekazuje numer do pracownika socjalnego, który kontaktuje się w celu udzielenia dalszego wsparcia.

Telefon Serdeczności to nowa usługa, uruchomiona dla Państwa w ramach Programu Miasto i Gmina Szubin Przyjazna Seniorom.
Połączenie wg. stawek operatora.

Prosimy, nie blokuj linii bez powodu.

Uczestnicy Klubu „Aktywni Razem” nadal mają zapewniony kontakt z pracownikami projektu.

Podziękowanie

03.04.2020

 Udostępniający:
Wiesław Majdziński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Jacek Masłowski
Czas udostępnienia:
27.05.2011
Czas wytworzenia:
85 189
Dokument oglądany razy:
06.05.2011
grp gremek isteyecegin en kaliteli porno filmleri ile sslenmiş acayip bir site olarak tarihe adını yazdıracak olan porno ile beraber byyecekler bu kaderi degiştiremez.