Klub „Aktywni Razem” rozszerza działalność

24.07.2020


Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski w imieniu Gminy Szubin podpisał z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu „Aktywni Razem -> Rynarzewo + Zamość”. Umowę kontrasygnował skarbnik gminy Szubin Wioletta Martek. W uroczystości uczestniczyła dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie Renata Michalak.

Projekt zakłada utworzenie w północnej części gminy Szubin dwóch nowych klubów „Aktywni Razem”. Pomysł oparty jest na modelu usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 i 2020 roku w Szubinie.

Nowe Kluby ułatwią 30 osobom, głównie starszym i z niepełnosprawnościami, korzystanie ze stacjonarnych usług społecznych. Uczestnicy spotykać się będą w świetlicach wiejskich w Rynarzewie oraz Zamościu, w dwóch grupach, średnio po dwa razy w tygodniu. Specjalnie opracowane Programy ułatwią osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym udział w różnorodnych formach aktywności. Spotkania w Klubach zagwarantują kontakt z rówieśnikami w podobnej sytuacji oraz z trenerami reprezentującymi odmienne dziedziny życia. Projekt zapewni 30 nowych miejsc świadczenia stacjonarnych usług społecznych w lokalnej społeczności.

Ponadto 6 opiekunów faktycznych/osób z otoczenia wykształci się w zakresie zachowań psychospołecznych oraz metod aktywizacji psychofizycznej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt pn. „Aktywni Razem -> Rynarzewo + Zamość” otrzymał dofinansowanie w wysokości 361 119,27 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina Szubin gwarantuje współfinansowanie w wysokości 63 726,93 zł. Realizatorem działań będzie pomysłodawca utworzenia szubińskiego Klubu „Aktywni Razem” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie.

Nabór uczestników Klubów wśród osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami, rozpocznie się w sierpniu 2020. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostaną rozpowszechnione w formie drukowanej oraz elektronicznej, za pośrednictwem strony www.mgopszzubin.pl. Udział w projekcie będzie całkowicie bezpłatny.



Tekst i foto: Marzena Mierzwińska, koordynator projektu

Udostępniający:
Marzena Mierzwińska
Czas udostępnienia:
24.07.2020
70
Dokument oglądany razy:
« inne aktualności
grp gremek isteyecegin en kaliteli porno filmleri ile sslenmiş acayip bir site olarak tarihe adını yazdıracak olan porno ile beraber byyecekler bu kaderi degiştiremez.