PROJEKT„GRUNT TO RODZINA”

13.07.2020


Poniżej kilka słów przypomnienia:


PROJEKT„GRUNT TO RODZINA”


Chcesz zwiększyć swoją wiarę w siebie, nabyć nowe umiejętności i lepiej radzić sobie z wychowaniem dzieci? Zapraszamy do udziału w projekcie! Pomóż stworzyć swojej rodzinie lepszą przyszłość.
Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2020r. do 31.03.2021r. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 25 osób (osoby dorosłe wraz z dziećmi).


Cel projektu:
Włączenie do życia społecznego 25 osób, z rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, z terenu gminy Szubin.

Planowane działania:
• warsztaty podnoszące kompetencje psychospołeczne (adresowane do rodziców)
• „Szkoła Rodzica” - warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie (adresowane do rodziców)
• warsztaty kulinarne (adresowane do rodziców i dzieci)
• socjoterapia (adresowane do dzieci)
• terapia zajęciowa: arteterapia (adresowane do rodziców, dzieci i osób z otoczenia)
• zajęcia taneczne: zumba (adresowane do rodziców, dzieci i osób z otoczenia)
• wyjazd do Parku Trampolin w Bydgoszczy i do „Jura Parku” w Solcu Kujawskim (wspólny wyjazd rodziców i dzieci)
• wyjazdy na basen (wspólne wyjazdy rodziców i dzieci)
• Piknik Rodzinny w Zielonowie (adresowany do rodziców, dzieci oraz mieszkańców gminy Szubin)

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

1. Kryteria obligatoryjne (konieczne do spełnienia)
• oświadczenie kandydata do projektu, że nie był/nie jest uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia dla Krajny i Pałuk do roku 2023
• zamieszkiwanie na terenie gminy Szubin (weryfikacja: oświadczenie kandydata do projektu)
• zagrożenie wykluczeniem społecznym: korzystanie rodziny ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (weryfikacja: zaświadczenie z MGOPS w Szubinie)

Oświadczenia stanowią integralną część karty rekrutacyjnej. Natomiast zaświadczenie z MGOPS o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej stanowić będzie załącznik do karty rekrutacyjnej.


2. Kryteria punktowe (przemawiające dodatkowo za włączeniem do projektu)

• rodzina niepełna (2 pkt, weryfikacja: oświadczenie kandydata, dane MGOPS w Szubinie)
• rodzina wielodzietna (1 pkt, weryfikacja: oświadczenie kandydata, dane MGOPS w Szubinie)
• niepełnosprawność w rodzinie (1 pkt, weryfikacja: oświadczenie kandydata, dane MGOPS w Szubinie)
• zamieszkiwanie na terenie wiejskim (1 pkt, oświadczenie kandydata, dane MGOPS w Szubinie)

Powyższe oświadczenia stanowią integralną część karty rekrutacyjnej.
Karty rekrutacyjne składają osoby dorosłe (również w imieniu dzieci).

W przypadku uzyskania przez kandydatów do tej samej liczby punktów, o udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Do pobrania:
1. Karta rekrutacyjna


Kontakt:
Beata Kościanek
tel. 797 719 623
MGOPS Szubin, pokój nr 25 (biuro projektu, w godz. 8:00-15:00)

Projekt „Grunt to rodzina” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Udostępniający:
Jacek Masłowski
Czas udostępnienia:
13.07.2020
330
Dokument oglądany razy:
« inne aktualności
grp gremek isteyecegin en kaliteli porno filmleri ile sslenmiş acayip bir site olarak tarihe adını yazdıracak olan porno ile beraber byyecekler bu kaderi degiştiremez.